Fate Stay Night
                             
动漫图 Fate Stay Night Fate Zero全人物图片下载   点击原图看!不高清,割鸡鸡!!!!!!! 刚看了Fate Stay Night的重制版,...
远坂凛 FSN Fate/Stay Night 远坂凛,在Fate系列作品皆有出场,《Fate/Stay night》的女主角之一。出生于魔术名门,是第四次圣杯战争参...